Wat doen wij

De curator of bewindvoerder heeft als opdracht om alle beheershandelingen uit te voeren. Dit is alles wat te maken heeft met het in stand houden van het vermogen van de betrokkene. De onderbewindgestelde mag daarin niet meer beslissen.

In de praktijk bestaan de werkzaamheden van de bewindvoerder uit:

  • Opstellen en bespreken van een budgetberekening waaruit het beschikbare leefgeld wordt bepaald en vastgelegd.
  • Aanvragen van uitkeringen, toeslagen en regelen van de bankzaken.
  • Beslissen over extra uitgaven door de cliënt boven het leefgeld.
  • Regelen van onderhoud en andere vormen van beheer van de bezittingen.
  • Treffen van afbetalingsregelingen voor niet-problematische schulden.
  • Aangifte van de inkomstenbelasting.
  • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

 

Onze dienstverlening is er op gericht de curator of bewindvoerder deze werkzaamheden uit handen te nemen.