Voor wie werken wij

De zorginstellingen mogen de financiën van de cliënt niet meer beheren, om te voorkomen dat de eigen middelen van de cliënten worden vermengd met de beschikbare instellinggelden voor de zorg.

De familiecurator of bewindvoerder wordt geacht alle financiële zaken van de curandus te behartigen, zoals het afhandelen van alle betalingsverkeer, het verzorgen van subsidieaanvragen, het onderhouden van contacten met de banken, de belastingen, de zorginstellingen etc.

Wij ondersteunen bij dit beheer door samen met de familiecurator of bewindvoerder de financiële belangen te behartigen van mensen die zijn opgenomen in of worden begeleid door instellingen voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of een psychische stoornis.