Familiecuratoren

De familiecurator of bewindvoerder neemt met zijn bereidverklaring een grote verantwoordelijkheid op zich. Op financieel gebied kun je met ingewikkelde vraagstukken geconfronteerd worden. Veel familiecuratoren en bewindvoerders hebben moeite met het nemen van de juiste beslissingen in dit soort vraagstukken.
Wij ondersteunen de familiecurator(en) bij de financiële belangenbehartiging van de curandus.
Samen met de familiecurator behartigen wij alle financiële zaken van de curandus, zoals het afhandelen van betalingsverkeer, het onderhouden van de contacten met de  bank, de rechtspraak en de belastingdienst. Voor de curator(en) verzorgen wij jaarlijks de belastingaangifte en de rekening & verantwoording die aan de kantonrechter moet worden afgelegd.

Neem contact met ons op